Ιδιώτες

Λογιστικές Υπηρεσίες Για Φυσικά Πρόσωπα  

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:
 
·        την σύνταξη των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2)
·        τον υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και την συμπλήρωση του  εντύπου ανάλωσης ήδη                   φορολογηθέντος κεφαλαίου
·        την ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης
·        την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρουεκκαθαριστικού σημειώματος
·        την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9
·        την σύνταξη και υποβολή αιτησεων επιδότησης ενοικίου
·        την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων τουΚτηματολογίου
·        Κατοίκους εξωτερικού 


Κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας, δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την μυστικότητα των δεδομένων και των στοιχείων της επιχείρησής σας. 

Στηρίζουμε την βραβευμένη για τα εξειδικευμένα προγράμματα λογιστικής Epsilon net (www.epsilonnet.gr)  και χρησιμοποιούμε την cloud λογιστική εφαρμογή της ,“Epsilon Cloud”, που προσφέρει ελευθερία στον επιχειρηματία δίνοντας του άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που χρειάζεται.